Klingsporin eettiset säännöt

Tämä käytännesääntö kuvaa lyhyesti ja tiiviisti Klingsporin perusarvoja . Jos et ole varma kuinka toimia tietyssä tilanteessa, nämä käytännesäännöt auttavat sopivan toimintatavan löytämisessä.

Keitä me olemme?

Klingspor on perheyritys, jolla on yli 125 vuoden perinteet. Saksassa perustettu Klingspor-konserni käsittää nykyään yli 35 yritystä maailmanlaajuisesti.

Tärkeä perusta menestykselle on yrityskulttuurimme, joka perustuu seuraaviin arvoihin:

  • toimintamme rehellisyys
  • kasvumme kestävyys
  • tuotteidemme laatu ja turvallisuus
  • innovaatioiden edistäminen

 

Toimintamme rehellisyys

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus määrittävät liiketoimintapolitiikkamme ja käyttäytymisemme. Tämä tarkoittaa jokaiselle työntekijällemme kaikkialla maailmassa, että hän noudattaa seuraavia periaatteita:

"Klingspor odottaa työntekijältä aina oikeudenmukaista ja rehellistä asennetta työtovereita sekä asiakkaita kohtaan."

Lakien noudattaminen

On sanomattakin selvää, että noudatamme paikallisesti sovellettavia lakeja ja kaikkia sisäisiä ohjeita ja määräyksiä. Klingsporin liiketoiminnan menestys on mahdollista vain reilussa kilpailussa. Siksi emme suorita epäreilua kilpailukäyttäymistä. Kilpailunvastaiset sopimukset asiakkaiden, tavarantoimittajien tai kilpailijoiden kanssa, sekä mahdolliset kilpailusääntöjen rikkomukset ovet kiellettyjä. Lakien noudattamisen takia, etenkin viestinnässä kilpailijoiden kanssa, on huolehdittava siitä, ettei kartellilakien vastaisia merkityksellisiä tietoja vaihdeta vahingossa.

Ei syrjintää.

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää etnisyyden, kansallisuuden, sukupuolen, kulttuuritaustan, rodun, iän, vammaisuuden, uskonnollisten vakaumusten tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen on kielletty Klingspor-ryhmässä.

Yhtiön omaisuuden vastuullinen käsittely.

Käsittelemme Klingsporin omaisuutta yhtä vastuullisesti kuin se olisi meidän omaamme, mutta emme käytä sitä yksityisiin tarkoituksiin emmekä tarjoa sitä kolmansille osapuolille. Poikkeukset tähän periaatteeseen edellyttävät esimiehen etukäteen antamaa nimenomaista lupaa. Samoin yrityksen sisäisiä tietoja, erityisesti kaikkia liikesalaisuuksia saa käyttää, säilyttää tai kopioida vain asianmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Eturistiriitojen välttäminen.

Eturistiriidat aiheuttavat säännöllisesti riskejä yritykselle ja asettavat usein työntekijät henkilökohtaiseen hankalaan tilanteeseen, mikä vaikeuttaa oikean päätöksen tekemistä tai näyttää vaarantavan yrityksen oikean toiminnan. Siksi haluamme välttää eturistiriidat heti alusta alkaen. Klingsporin työntekijänä emme siis työskentele sivutoimissa kilpailijoiden, asiakkaiden tai tavarantoimittajien kanssa, emmekä osallistu niihin taloudellisesti (ellei kyseessä ole julkisesti noteerattu yritys tai jos tälle on johtajan lupa).

Perhesuhteet, henkilökohtaiset tai taloudelliset suhteet, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti objektiiviseen päätöksentekoon tietyssä tilanteessa, on ilmoitettava esimiehelle, jotta voidaan päättää, miten tässä prosessissa edetään.

Työaika.

Jokainen työntekijä käyttää päivittäisen työajan aikana koko työaikansa yrityksessä, mikä tarkoittaa, että muille työnantajille ei voi tehdä samanaikaisesti työtä. Myöskään yksityisiä toimia ei voi harjoitaa työaikana.

Ei korruptiota

Me Klingspor-ryhmässä emme hyväksy korruptiota. Korruptiota koskevat yksityiskohdat ja ohjeet löytyvät korruption vastaisesta politiikasta, joka on sitova koko Klingspor-ryhmässä.

Jopa suhteellisen pienillä paikallisilla korruptiotapauksilla voi paikallisten oikeudellisten seurausten vuoksi olla kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia koko ryhmälle, koska Klingsporin maine voi vaurioitua maailmanlaajuisesti, ja koska esimerkiksi kansainväliset suuret asiakkaat lopettavat välittömästi yhteistyön. Siksi kaikkia Klingspor-konsernin työntekijöitä ja johtajia kehotetaan ryhtymään välittömiin ja päättäväisiin toimiin korruptiotapauksia, vastaan ja lopettamaan suhteet korruptoituneisiin liikekumppaneihin.

Korruptioon liittyen, Klingsporilla ei kukaan myöskään saa aseman / tehtävän perusteella vaatia toista kollegaa - erityisesti alaista - tarjoamaan meille palveluja yksityisesti, tai luovuttamaan tavaroita yksityisesti joita emme olisi muuten saaneet

Tietoturva.

Klingsporin työntekijänä olemme sitoutuneet noudattamaan Klingsporin pääkonttorin tietotekniikkaosaston turvallisuuskäytäntöjä ja ohjeita tietojen katoamisen estämiseksi ja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi.

Toimistolaitteita käsitellessämme huolehdimme aina vastuullissesta käytöstä tiedostojen ja IT-järjestelmien katoamisen tai vaurioitumisen välttämiseksi. Yleisten varotoimien lisäksi tämä edellyttää myös, että kannettavissa laitteissa tulee mahdollisuuksien mukaan tallentaa vain tosiasiallisesti vaaditut tiedot ja poistaa vanhat tiedot, joita ei enää tarvita.

Noudatamme tietosuojalakeja sekä työntekijöiden henkilötietojen suhteen, että käsittelessämme kolmansien osapuolten, tietoja.

Toimittajamme

Kasvumme kestävyys

Kasvu on oltava kestävää sekä liiketoimintamme että työntekijöidemme ja toimipaikkojemme kannalta.

Kauppa liikekumppaneiden kanssa.

Kestävä kasvu voidaan saavuttaa vain, jos ymmärrämme kuinka voimme saada uusia asiakkaita sekä palvella vanhoja asiakkaita, joiden kanssa voimme rakentaa pitkäaikaisen sitoutumisen ja molemminpuolisen menestykseen. Jotta tämä toteutuisi, tulee asiakkaille tarjota oikeita tuotteita kaikista tuoteryhmistä. Jokaisen työntekijän, joka ei ole suorassa yhteydessä asikkaisiin, on aina oltava tietoinen siitä, että hän on epäsuorasti linkki ketjussa joka palvelee asiakkaitamme. Siksi asiakaspalvelukonsepti ei koske vain asikaspalveluahenkilöstöä, vaan kaikkia Klingsporin työntekijöitä.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja annamme heille selkeät ja ymmärrettävät vastaukset. Vastaamme nopeasti kyselyihin ja kehitämme ennakoivia ratkaisuja. Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti ja toteutamme luvatut asiat. Uusia haasteita varten pyrimme aina löytämään rakentavan ratkaisun asiakkaalle ja Klingsporille.

Tavoitteenamme on myös luoda pitkäaikainen kumppanuus asikkaiden kanssa. Arvostamme yhteisten sopimusten aina rakentavaa ja ammattimaista toteuttamista sekä yhteistä, rakentavaa uusien ratkaisujen etsintää. Kuten asiakkaidemmekin kanssa, viestinnän toimittajien kanssa tulee aina olla selkeää, sitovaa ja keskittyä avointen kysymysten oikea-aikaiseen käsittelyyn.

Yhteistyö Klingspor-ryhmässä

Olemme vakuuttuneita siitä, että vähäinen hierarkia, työntekijöiden suora yhteys esimiehiin sekä pitkäikaiset työsuhteet ovat välttämättömiä edellytyksiä menestykseen, ja kyvylle reagoida nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

Toimimme yhdessä rakentavasti, kunnioittavasti ja luottavaisesti. Paitsi, että vastaamme nopeasti kollegoiden kyselyihin, meidän on myös kommunikoitava avoimesti ja rehellisesti ongelmien analysoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Menestyvän innovaatiokulttuurin ja vastuullisen keskinäisen kaupankäynnin saavuttamiseksi meidän on myös käsiteltävä vastuuntuntoisesti epäonnistumisia, jos kohtuudella harkittu ja asianmukaisesti toteutettu toimenpide pysyy tuloksettomana. Ei vain maissa ja alueilla, joilla alkoholin käyttö on kielletty, periaate on, että työaikana ei saa käyttää alkoholia. Liike-lounaiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä olisi myös kunnioitettava asianmukaista rajoitusta.

Päivittäinen toiminta.

Käyttäydymme aina kohteliaasti ja korrektisti liikekumppaneitamme, kollegoitamme ja työntekijöitämme kohtaan. Olemme tietoisia siitä, että ulkomuotomme ja käyttäytymisemme – joka ilmenee niin sanoina kuin tekoinakin – vaikuttavat aina itsestämme ja Klingsporista antamaamme kuvaan, ja pyrimme siksi aina käyttäytymään ammattimaisella tavalla, joka heijastaa tässä toimintasäännöissä esitettyjä arvoja.

Työstandardit

Me Klingsporin työntekijöinä toimimme tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Tiedämme, että kollegat ja esimiehet ovat riippuvaisia meistä suorittaessaan tehtävänsä oikealla ja luotettavalla tavalla.

Lähestymistapa liikekumppaneihin, kollegoihin ja työntekijöihin on aina kohtelias. Tiedämme, että ulkonäkömme, käytöksemme ja puheemme muodostavat aina kuvan meistä ja Klingsporista, siksi pyrimme aina ammatillisuuteen näissä asioissa.

Työnormit.

Klingsporissa varmistamme, että ihmisille aiheutuvat riskit ja ympäristön pilaantuminen vältetään tai vähennetään mahdollisuuksien mukaan, ja resursseja käytetään säästeliäästi. Turvallisuus on kanssamme. Tämä tarkoittaa, että kaikki tuotteemme ovat Saksan ja kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisia ja että kaikki toimipisteemme ja erityisesti tehtaamme noudattavat turvallisuus- ja ympäristöstandardeja työntekijöille aiheutuvien riskien välttämiseksi. Klingspor torjuu kaikenlaisen lapsityövoiman ja pakkotyön, eikä hyväksy niitä liikekumppaneilta. Niinpä Klingspor tukee myös lausuntoja, jotka ovat ankkuroituneet ILO: n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeisiin työstandardeihin.

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus.

Klingspor on laadukas hiomatuotteiden toimittaja. Vakuutamme asiakkaamme korkealaatuisilla tuotteilla ja korkealla asiakaspalvelumme.

Tuotteidemme laatu taataan erityisellä tuotantostandardillamme ja on riippumaton tuotannon sijainnista. Siksi noudatamme aina määriteltyjä tuotantoprosesseja yksittäisissä tuotanto- ja kokoonpanopaikoissa. Tuotantoprosessiemme parantaminen ja edelleen kehittäminen takaavat siten samanaikaisesti tuotteidemme laadun. Käyttäjän turvallisuus on välttämätön edellytys kaikille tuotteillemme ja tuotantoteknologioillemme. Siksi pidämme erittäin tärkeänä jäsenyyttämme hiomatuotteiden turvallisuusjärjestössä (oSa) ja olemme tyytyväisiä kaikkien muiden hiomavalmistajien tuloon oSa:aan.

Innovaatiokulttuuri

Yli 125-vuotisessa historiassamme ryhmästämme on tullut yksi johtavista hiomatuotteiden valmistajista, jolla on yli 35 yritystä ympäri maailmaa. Klingsporilla on ominaista yrittäjähenki, jonka tavoitteena on kehittää ryhmää tasaisesti ja kestävästi.

Tähän vaaditaan innovatiivista ajattelua ja toimintaa kaikilla yritystasoilla. Se sisältää sekä valmiuden kyseenalaista olemassa olevia tilanteita rakentavalla tavalla että avoimuuden edistää mielekkäitä muutoksia viipymättä ja aktiivisesti.

Tämä vaatii innovatiivista ajattelua ja toimintaa kaikilla yrityksen tasoilla. Tähän sisältyy sekä halukkuus kyseenalaistaa rakentavasti rakenteita että avoimuus edistää merkityksellisiä muutoksia nopeasti ja aktiivisesti. Tämä innovaatiokulttuuri antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaidemme tarpeita vastaavia luotettavia tuotteita ja ratkaisuja toisinaan nopeasti muuttuvien markkinoiden ja jatkuvan teknisen kehityksen yhteydessä.

Sääntöjen rikkominen

JJos huomaat, että työntekijät rikkovat tätä käytännesääntöä, osoita se mahdollisuuksien mukaan ystävällisesti kollegallesi. Jos rikkomus toistuu tai jos tapahtuu tahallinen rikkomus, ota yhteyttä esimieheesi, paikallisiin johtoon, MKG: n johtoon tai valvontaviranomaiseen. Jos tämä ei ole mahdollista henkilökohtaisista syistä, käytä välimiesmenettelyä.

Välimies.

Klingsporin ja kaikkien työntekijöiden edun mukaista on lopettaa väärät liiketoimintatavat. Siksi sääntöjenvastaisuuksia olisi käsiteltävä avoimesti ja suoraan. Jos työntekijä ei poikkeuksellisista syistä kykene käsittelemään tilannetta avoimesti, kuka tahansa Klingspor-ryhmän työntekijä voi ottaa yhteyttä välimieheen luottamuksellisella ja nimettömällä tavalla kiinnittääkseen huomiota virheellisiin liiketoimintakäytäntöihin ja valituksiin, ilman, että tarvitsee pelätä henkilökohtaisia seurauksia. Välimiesmiesmenettelyä ei pidä käyttää väärinkäytöksiin työntekijän ja esimiehen välisissä päivittäisissä erimielisyyksissä.

Välimieheen on mahdollista ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot: omb@klingspor.de Puh. +49 (2773) 922-800. Kunkin Klingspor-yhtiön johdon on varmistettava, että kaikille työntekijöille tiedotetaan sovittelijan tehtävästä ja yhteystiedoista (Vuodesta: 27.03.2017 alkaen).