Hajontatiheys

Käsitteellä hajonta, hajontatyyppi tai pinnoitustiheys tarkoitetaan selkämateriaalille valmistettujen tuotteiden kohdalla sitä, kuinka tiheään hiomajyvät on kiinnitetty pohjaan. On olemassa 3 erilaista hajaantumistyyppiä:

Tiheä pinnoitus: pohja on lähes täydellisesti hiomajyvien  peitossa. Tässä pinnoitus tyypissä käytettävissä on suuri määrä jyvien  kärkiä, mikä mahdollistaa tehokkaan materiaalinpoiston ja hiomavälineen pitkän käyttöiän. Tiheä pinnoitus on tyypillinen hiomavälineissä, joita käytetään metallin käsittelyssä.

Puoliavoin hajonta: pohjasta n. 70–80 % on hiomarakeiden peitossa. Yksittäisten rakeiden kärkien väliset aukot mahdollistavat hiomapölyn keräämisen ja poiston. Puoliavoin hajonta on tyypillinen pehmeille materiaaleille, esim. lakkojen, muovien ja ei-rautametallien hionta.

Avoin hajonta: selästä n. 50–70 % on hiomarakeiden peitossa. Tälle hajontatyypille ominainen hiomarakeiden välinen suurempi lastutila vähentää tukkeutumista ja mahdollistaa hiomalastujen poiston hioma-alueelta. Avointa hajontaa käytetään normaalisti puun ja muiden pitkälastuisten materiaalien hiomavälineissä, jotka tukkisivat hiomavälineen muutoin liian nopeasti.

Lisäksi hajontatiheydellä voidaan vaikuttaa myös hiomavälineen aggressiivisuuteen sekä hiotun pinnan sileyteen.

Paine = voima/pinta-ala (p = F/A)

avoimen pinnoituksen hiomavälineessä käytetty voima jakautuu vähäisempiin rakeiden kärkiin kuin tiheän hajonnan hiomavälineessä. Tästä syystä rae tunkeutuu syvemmälle ja poistettu materiaalimäärä on suurempi. Toisaalta taas tiheän hajonnan hiomavälineessä on suurempi määrä rakeiden kärkiä, jolloin yksittäiseen rakeeseen vaikuttava voima on vähäisempi; rae ei tällöin tunkeudu niin syvälle ja hiotusta pinnasta tulee hienompi.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta