Hiomalaikan kovuus

Hiomalaikan kovuus riippuu käytetyistä sidonta-aineista.

Katkaisu- tai hiomalaikan sidoksen kovuuteen vaikuttavat synteettinen hartsi ja sekoitetut täyteaineet. Tämä perustuu standardiin DIN ISO 525. Katkaisu- ja hiomalaikkojen sidosten kovuus on merkitty aakkosten kirjaimilla tyyppimerkinnässä. Merkintäalue on "A" (erittäin pehmeä) - "Z" (erittäin kova), ts. mitä kovempi sidos, sitä korkeampi vastaavan kirjaimen sijainti aakkossa.

Yleensä, kun valitaan optimaalinen katkaisu- tai hiomalaikka tiettyyn sovellukseen, sääntönä on, mitä kovempi materiaali, sitä pehmeämmän käytetyn hiomatuotteen tulisi olla.

Jos käyttäjä valitsee liian kovan sidoksen, laikka ei ”kuoriudu” ja uutta hiomajyvää ei tule esille riittävästi. Tämä johtaa laikan ”lasittumiseen”, tylsymiseen ja ylikuumenemiseen. Lopulta laikkaa ei enää voi käyttää.

Jos käyttäjä valitsee erittäin pehmeän sidoksen, hän hyötyy tuotteen korkeasta aggressiivisuudesta, koska tuoretta hiomajyvää tulee esille nopeasti hionnan aikana. Siten hontaan tarvittava aika on myös lyhyt. Toisaalta erittäin pehmeä sidos myös lisää laikan kulumista ja siten lyhentää käyttöikää.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta