Hiomalaikan kovuus

Hiomalaikan kovuudella tarkoitetaan sidoksen kestävyyttä hiomarakeiden irtoamista vastaan.

Katkaisu- tai hiomalaikan sidoksen kovuuteen voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan säätää itse käytetyn keinohartsin sekä siihen sekoitettujen täyteaineiden avulla. Standardin DIN ISO 525 mukaisesti katkaisu- ja hiontalaikkojen sidoksen kovuudet lisätään tuotteen tyyppimerkintään aakkosten kirjaimia käyttäen. Merkintäalue ulottuu kirjaimesta ”A” (erittäin pehmeä) kirjaimeen ”Z” (erittäin kova), eli mitä kovempi sidos on kyseessä, sitä pidemmällä vastaava kirjain on aakkosissa.

Tiettyä käyttötarkoitusta varten optimaalisen katkaisu- tai hiomalaikan valinnassa voidaan käyttää seuraavaa nyrkkisääntöä: käytetyn hiomavälineen sidoksen tulee olla sitä pehmeämpi mitä kovempaa työstettävä materiaali on.

Jos käyttäjä valitsee liian kovan sidoksen, käytetyt ja tylsyneet hiomajyvät eivät irtoa kannattajamateriaalista työprosessin aikana, mistä johtuen laikan aggressiivisuus heikkenee nopeasti. Seurauksena voi olla leikkausreunan ylikuumeneminen ja näin laikan ”lasittuminen”, ja jopa leikkaavuuden lopullinen menettäminen.

Jos käyttäjä valitsee erittäin pehmeän sidoksen, hän hyötyy hiomavälineen tehokkaasta aggressiivisuudesta, koska käytettyjen hiomarakeiden tilalle tulee kokoa ajan uusia hiomarakeita, mikä lyhentää myös työstöaikoja. Erittäin pehmeästä sidoksesta on samanaikaisesti kuitenkin myös seurauksena työkalun kuluminen ja näin sen lyhyempi käyttöaika.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta