Hiomatyökalun aggressiivisuus

Hiomatyökalun aggressiivisuus kuvaa leikkauskykyä, jolla työkalu hioo käsiteltävää materiaalia. Hiomatuotteeen aggressiivisuuden indikaattorit ovat materiaalin poisto aikayksikköä kohti tai hiontaan tarvittava aika.

Aggressiivisuuteen voidaan vaikuttaa hiomatuotteen valmistuksen aikana parantamalla hiomajyvän laatua ja ominaisuuksia, sekä kiinnitystä selkämateriaaliin. Timanttilaikkojen aggressiivisuuteen voi lisäksi vaikuttaa laikan segmentointi.

Agressiivisemmat hiontatyökalut mahdollistavat lyhyemmät työajat. Tämä saattaa kuitenkin johtaa hiomatuotteen lyhyempään käyttöikään.

Käyttäjälle voidaan antaa tietoa parhaan hiomatuotteen valinnassa, jos käyttötarkoituksesta tiedetään mahdollisimman paljon. Siten voidaan esimerkiksi määritellä mikä laatuluokka valitaan kulmahiomakoneen laikaksi. (Extra, Supra, Special tai DT300, DT600 tai DT900). Nämä eri laadut luokiteltu aggressiivisuutensa ja käyttöikänsä perusteella. Jos käyttäjä pitää erityisen tärkeänä korkeaa aggressiivisuusastetta (ts. Lyhyitä leikkaus- tai hionta-aikoja) ja siten nopeaa työn etenemistä ja lyhyitä hionta-aikoja, hän voi valita vastaavasti määritetyt työkalut.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta