Hiomavälineiden jyvätyypit

Käsitteellä jyvätyyppi tarkoitetaan hiomatuotteiden kohdalla erilaisia mineraalityyppejä, joita käytetään hiomatyökalujen valmistuksessa. Koska nämä mineraalit vastaavat hiomaprosessin varsinaisesta työstä, eli käsiteltävän materiaalin työstämisestä, on käytetyllä jyvätyypillä huomattava vaikutus hiomatuotteen soveltuvuusalueeseen ja tehoon.

Seuraavassa grafiikassa näkyy yleiskatsaus erilaisista jyvien ominaisuuksista sekä yleisimpien jyväyyppien tyypillisestä hiomakäyttäytymisestä.

Hiomajyvä

Hiomarae poistaa materiaalin. Kahdella ominaisuudella on erityinen merkitys:

  • Kovuus
  • Sitkeys

 

Kaikki Klingsporin käyttämät hiomaraelaadut valmistetaan synteettisesti. Siten varmistetaan tasainen korkea laatu. Pohjaan sidotuissa hioma-aineissa käytetään neljää erilaista raelaatua:

  • Piikarbidi
  • Alumiinioksidi
  • Zirkonium
  • Keraaminen

 

Raelaatujen luokittelu kovuuden, sitkeyden ja tärkeiden käyttökohteiden perusteella

Raetyyppi Kovuus/sitkeys Rakenne Ominaisuudet / kulumiskäyttäytyminen
Piikarbidi erittäin kova / vähemmän sitkeä kiteinen

teräväreunainen, hauras, helposti murtuva / mikrokuluminen

Korundi kova / sitkeä kiteinen, epäsäännöllinen

kiilamainen, lohkomainen rae, makrokuluminen

Zirkonium kova / erittäin sitkeä kiteinen, tasainen

kiilamainen, lohkomainen, pisaran muotoinen rae / mikrokuluminen, itseteroittuva

Keraaminen kova / erittäin sitkeä mikrokiteinen

teräväreunainen, terävä rae / mikrokuluminen, itseteroittuva

Raelajien ominaisuudet ja niiden spesifinen kulumiskäyttäytyminen

Lisäksi on niin kutsuttuja rae-agglomeraatteja. Ne eivät itsenäinen raelaji, vaan raekoosteita, jotka kootaan lukuisista korundi- ja SiC-kiteistä tekohartsisidosta käyttäen suureksi rakeeksi. Agglomeraatteja käytetään lähes yksinomaan hiomanauhoissa. Agglomeraattien etuna on koko käyttöiän ajan tasaisena pysyvä hiomavaikutus. Tylsä rae irtoaa liitoksesta ja tekee tilaa uudelle, terävälle rakeelle. Tavoitteena on tasainen hiomajälki, jatkuva materiaalin poisto ja erittäin pitkä käyttöikä.

Hajontatyyppi

Pohjaan sidottujen hioma-aineiden rakeet levitään erilaisina levitystiheyksinä. ”Levitystiheys” tarkoittaa hiomarakeiden jakautumista pohjamateriaalille. Eri vaihtoehdot ovat:

  • tiheä pinnoite
  • puoliavoin pinnoite
  • avoin pinnoite

 

Avoimesti levitettyjen hioma-aineiden rakeiden välillä on suurempi lastutila, joten materiaali ja hiomapöly saadaan poistettua paremmin hiottavalta pinnalta. Pitkälastuiset materiaalit, esimerkiksi puu, eivät tuki hioma-ainetta aikaisin. Eri materiaaleille valittava levitys valitaan pääasiassa sen mukaan, kuinka todennäköistä hiomapölyn tarttuminen rakeiden väliin.

 

Historiallisesti jyvätyypit jaetaan kahteen suureen pääryhmään, eli luonnollisiin ja synteettisiin jyvätyyppeihin. Luonnollisiin jyvätyyppeihin kuuluvat erityisesti piikivi, granaatti ja smirgeli; näitä jyvätyyppejä ei tosin juurikaan käytetä hiomavälineiden valmistuksessa. Nykyajan hiomavälineissä käytetään sen sijaan synteettisiä jyvätyyppejä, kuten alumiinioksidi, Zirkonikorundi, piikarbidi ja keraaminen korundi. Näiden jyvätyyppien kovuus ja sitkeys eivät ole niiden ainoat edut luonnollisiin jyvätyyppeihin verrattuna; niiden ominaisuudet ovat myös huomattavasti yhtenäisemmät, mikä tekee vaativiin teollisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen hiomatuotteiden valmistamisen ja käytön ylipäätään mahdolliseksi.

Pystyäkseen kattamaan mahdollisimman laajat käyttökohteet ja mahdollistamaan hiomavälineiden optimaalisen soveltuvuuden käyttötarkoituksiinsa Klingspor tarjoaa hiomatyökalunsa (nauhat, rullat, arkit, laikat, liuskat, fiiberilaikat, keinohartsisidotut katkaisu- ja hiomalaikat, lamellilaikat, hiomapyörät ja elastisesti sidotut hiomavälineet) erilaisilla jyvätyypeillä varustettuina. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että valitsemalla oikea jyvätyyppi materiaalista, työkappaleesta ja käyttökohteesta riippuen voidaan aina saavuttaa optimaaliset hiontatulokset.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta