Hiomavälineiden varastointi

Otsikon ”Hiomatuotteiden varastointi (yleistä)” alla käsitellään selkämateriaalilla olevien hiomatuotteiden oikeaa varastointia soveltuvat lämpötila- ja ilmankosteusolosuhteet huomioiden. Optimaalinen ”varastointi-ilmasto” takaa, että selkämateriaalilla olevia hiomatuotteita  voidaan käyttää myös niiden parasta ennen -päiväyksen jälkeen ilman että niissä ilmenee vaurioita tai että niiden suorituskyky on kärsinyt.

Käyttäjä ja jälleenmyyjä ovat vastuussa soveltuvista varastointiolosuhteista!

Yleistä:

Ihanteellinen varastointilämpötila on n. 18–22 °C suhteellisen ilmankosteuden ollessa 45–65 %. Kuumuutta, suoraa kosteuden ja/tai suoraa auringonvaloa on ehdottomasti vältettävä. Hiomavälineitä on säilytettävä käyttöön asti alkuperäispakkauksissa. Nauhat on avattava ennen käyttöä.

Jos ilmankosteus on liian korkea, pohja imee kosteutta ja laajenee,
Seuraus: fiiberilaikka kaareutuu raepuolelle. Seurauksena on hiomavirheitä, koska ainoastaan fiiberilaikan reunat koskettavat työkappaleen pintaa hiottaessa.

Jos ilmankosteus sen sijaan on liian alhainen, pohja luovuttaa kosteutta. Hiomalaikka kutistuu ja kaareutuu pohjapuolelle. Seuraus: hioma-aine kuivuu ja tulee hauraaksi.

Leveät nauhat:

a) Säilytä alkuperäispakkauksessa
b) Ripusta 2 päivää ennen käyttöä telineeseen tai pukeille ja kiinnitä alempaan nauhalenkkiin paino
c) Koneen ollessa pidemmän aikaa pysähdyksissä poista nauhan jännitys ja säilytä nauhoja seuraavaan käyttöön asti pukeilla

Katkaisu- ja hiontalaikat:

Katkaisu- ja hiontalaikkojen säilyvyyteen vaikuttaa ensisijaisesti niiden kosteuspitoisuus. Laikat, jotka altistetaan tuotannon jälkeen korkealle kosteudelle, menettävät alkuperäisen käyttöikänsä. Jos laikkoja varastoidaan oikein, niiden käyttöikä pysyy lähes samana vuosien ajan. Laikoista tulee turvallisuusriski, jos ne altistetaan suoraan vedelle tai vesihöyrylle. Tuotteiden iällä on tässä yhteydessä vain vähäinen merkitys.
Oikea varastointi on tärkeä hiomavälineidemme säilyvyyden, takuun ja suorituskyvyn kannalta.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta