Hiomatuotteiden varastointi

Hiomatuotteiden varastoinnilla tarkoitetaan hiomatuotteiden asianmukaista varastointia sopivissa lämpötila- ja kosteussuhteissa. Optimaalinen säilytysilmasto varmistaa että tuotteita voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti ennen tuotteen viimeistä käyttöpäivämäärää.

Sopivista säilytysolosuhteista vastaavat käyttäjät ja jälleenmyyjät!

Yleistä:

Ihanteellinen varastointilämpötila on noin + 18 - 22 ° C suhteellisen ilman kosteuden ollessa 45 - 65%. Kuumuutta, kosteutta sekä auringonpaisteen vaikutusta vältettävä erityisesti. Hiomatuotteita tulee säilyttää alkuperäispakkauksissaan käyttöönottoon asti, kuitenkin nauhat on irrotettava nipusta hyvissä ajoin ennen käyttöä ja laitettava roikkumaan jotta nauha aukeaa.

Jos kosteus on liian korkea varastoinnin aikana, pinta imee kosteuden ja laajenee. Tulos esimerkiksi fiberkiekon osalta on, että tuote kaareutuu jyvä puolelle. Tuloksena on hiontavirheet, koska vain kiekon reunat koskettavat työkappaleen pintaa hionnan aikana.

Jos kosteus taas on liian alhainen varastoinnin aikana, pinta vapauttaa kosteutta. Tällöin fiber-laikka kutistuu ja kohoaa pohjapuolelle. Tulos: Hiomatuote kuivuu ja muuttuu hauraaksi.

Leveät nauhat:

a) Varastoi alkuperäispakkauksessa
b) Irrota holkit 2 päivää ennen käyttöä ja laita nauhat riiputustelineeseen
c) Jos kone pidetään pitkään sammutettuna, ota pois nauhan kiristus tai säilytä hihnat riiputustelineessä seuraavaan käyttöön asti

Katkaisu- ja hiomalaikat:

Katkaisu- ja hiomalaikkojen kestävyys määräytyy ensisijaisesti niiden kosteuspitoisuuden perusteella. Tuotteet, jotka ovat alttiina korkealle kosteudelle, menettävät alkuperäisen käyttöiän. Oikealla varastoinnilla käyttöikä pysyy melkein vakiona vuosien ajan. Laikoista ovat turvallisuusriski, kun ne altistetaan suoraan vedelle tai vesihöyrylle. Tuotteiden iällä ei tällöin ole juurikaan merkitystä.
Oikea varastointi on tärkeä hiomatuotteiden takuun ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta