Käyttöikä

Käyttöiällä tarkoitetaan aikaa, jonka hiomatuote kestää, kunnes se pitää vaihtaa uuteen. Hiomatuotteiden elinkaaren yleisiä määreitä ovat mm. työkalulla tehtyjen leikkausten määrä (katkaisulaikat) tai yhdellä hiomatuotteella työstettyjen työkappaleiden lukumäärä (liuskalaikat ja hiomanauhat).
Hiomatuotteen käyttöikään voivat vaikuttaa sekä hiomajyvän tyyppi, määrä ja laatu että sidoksen rakenne ja koostumus (tyyppi, kovuus, täyteaineet).

Jotta käyttäjälle saataisiin apua sovellukseensa sopivimman tuotteen valinnassa, jaetaan pyörivät tuotteet kolmeen suoritusluokkaan (Extra, Supra, Special tai 300, 600, 900). Luokiteltu on tehty aggressiivisuuden ja käyttöiän perusteella. Jos käyttäjä pitää erityisen tärkeänä pitkää käyttöikää (ts. Työkalun pitkää käyttöikää, joka vastaa suurinta mahdollista mahdollista työstettyjen kappaleiden määrää) ja siten lyhyitä astusaikoja ja kustannuksia, hän voi valita vastaavasti määritellyn työkalun Klingsporin valikoimasta.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta