Käyttöikä

Käyttöiällä tarkoitetaan hiomatyökalujen yhteydessä aika, joka niillä voidaan työskennellä, ennen kuin ne on vaihdettava kulumisen johdosta. Hiomatyökalujen käyttöikää koskevia tavallisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi yhdellä työkalulla suoritettujen leikkausten lukumäärä (katkaisulaikat) tai yhdellä työkalulla työstettyjen työkappaleiden määrä (lamellilaikat ja hiomanauhat).
Hiomatyökalua valmistettaessa voidaan sen käyttöikään vaikuttaa sekä hiomajyvien tyypillä, lukumäärällä ja laadulla että sidoksen rakenteella ja koostumuksella (tyyppi, kovuus, täyttöaineet).

Jotta käyttäjän olisi mahdollisimman helppo valita käyttötarkoitukseensa parhaiten sopiva työkalu, hiontaan ja katkaisuun tarkoitetut pyörivät työkalut on jaettu ensinnäkin kolmeen Klingspor-teholuokkaan (Extra, Supra, Special) ja luokiteltu lisäksi aggressiivisuutensa ja käyttöikänsä perusteella. Jos käyttäjä arvostaa erityisesti työkalun kestävyyttä (eli pitkää käyttöikää, joka merkitsee mahdollisimman suurta katkaisuleikkausten tai työstettyjen työkappaleiden lukumäärää) ja näin ollen myös lyhyitä varustusaikoja ja -kustannuksia, hän voi valita tarpeisiinsa tarkalleen vastaavan työkalun Klingsporin valikoimasta.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta