Leikkuunopeus

Leikkuunopeudella tarkoitetaan hiottaessa työvälineen liikenopeutta. Nauhahiomakoneen tapauksessa kysymys on nauhan kiertonopeudesta, kulmahiomakoneen tapauksessa hioma- tai katkaisulaikan
pyörimisnopeudesta. Sitä kutsutaan myös suurimmaksi työskentelynopeudeksi.

Kaava leikkuunopeuden laskemiseksi hiottaessa on:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = leikkuunopeus [m/s]
D = työkalun halkaisija [mm]
n = kierrosluku [1/min.]

Leikkuunopeudella on, yhdessä syöttönopeuden kanssa, ratkaiseva vaikutus lastuavan työstön työstöaikaan sekä näin myös tuottoon/tuotantomäärään aikayksikköä kohden sekä saavutettuun pintalaatuun. Koska nopeuden kasvaessa myös terän lämpötila nousee, leikkuunopeuden nouseminen merkitsee myös työkalun kulumisen lisääntymistä ja näin sen käyttöiän lyhenemistä. Optimaalisen leikkuunopeuden valinta riippuu hiottaessa ensi kädessä työstettävästä materiaalista.

Useimmiten pyörivien hiomatyökalujen yhteydessä, joiden kohdalla suurin sallittu leikkuunopeus = maksimityönopeus on turvallisuusteknisistä syistä normaalisti määritetty standardein.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta