Mikrokiteinen

Käsitteellä ”mikrokiteinen” tarkoitetaan hiomavälineen raekoostumuksen tiettyä rakennetta. Jokainen yksittäinen keraaminen hiomajyvä on tällöin koottu valmistusprosessissa useista pienistä alumiinioksidihiukkasista. Koska yksittäisten alumiinioksidihiukkasten hienot rajat säilyvät keraamisen jyvän sisällä, jyviin syntyy ns. mikrokiteinen rakenne.

Mikrokiteisen rakenteen omaavissa hiomatuotteessa on itseterottava toiminto: kun jyvän kärjen ylin osa tylsyy hionnan aikana, se irtoaa kasvavan paineen johdosta rakeesta. Koska tämä irtoaminen tapahtuu mikrokiteistä rakennetta pitkin, samalla syntyy jälleen uusi teräväreunainen rakeen kärki, jolla hiomista voidaan jatkaa aggressiivisuuden kärsimättä.

Edellytyksenä keraamisella hiomajyvällä varustetun hiomavälineen optimaaliselle hiomiskäyttäytymiselle on se, että hionnassa käytetään riittävää painetta.
Mikrokiteisellä, keraamisella jyvällä varustettujen hiomanauhojen pääkäyttökohteena ovat vaikeasti työstettävät materiaalit, kuten lejeeratut teräkset, jaloteräkset ja niin kutsutut supermetalliseokset.

Klingsporin tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia keraamisella jyvällä varustettuja hiomavälineitä, jotka eroavat toisistaan käytetyn selän joustavuuden ja vetolujuuden suhteen – aina käyttökohteen mukaan. Sellaisia käyttötarkoituksia varten, joissa vaaditaan viileää hiontaa, Klingsporin tuotevalikoimasta löytyy lisäksi monisidoksisia mikrokiteisiä keraamisia hiomavälineitä.

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta