Passiivikerros

Niin kutsuttu passiivikerros on ohut oksidikerros, joka muodostuu ruostumattoman teräksen pinnalle, kun se altistetaan hapelle. Teräksen kromiatomit muodostavat yhdessä happiatomien kanssa tiheän ja reagoimattoman oksidikerroksen (siitä termi "passiivinen kerros"), joka estää hapettumisen etenemisen ja siten teräksen ruostumisen. Passiivikerroksen luonne ja kestävyys riippuvat ensisijaisesti teräksen seoskoostumuksesta.

Ruostumattomat teräkset, kuten normaalit teräkset, reagoivat hapen kanssa muodostaen oksidikerroksen. Normaalissa teräksessä happi reagoi teräksessä olevien rauta-atomien kanssa; Tämä luo huokoisen pinnan (ruoste), jonka avulla reaktio voi edetä. Tämä prosessi voi johtaa työkappaleen täydelliseen "ruostumiseen".

Ruostumattomassa teräksessä happi reagoi suhteellisen korkean kromipitoisuuden kanssa teräksessä pinnalla passiiviseen kerrokseen. Ruostumattomassa teräksessä ruosteen muodostumiselle on kaksi syytä:

  • passiivinen kerros ei ole voinut muodostua
  • tai passiivinen kerros on tuhoutunut


Passiivikerroksen muodostumattomuus voidaan välttää vain puhtauden avulla. Käsitellyt alueet on aina puhdistettava kaikista jäämistä. Tämä koskee erityisesti hioma-ainejäämiä. Ruostumattoman teräksen prosessointiin sopivat hiomatuotteet ovat siksi lähes vapaita epäpuhtauksista (massaosuus <0,1 prosenttia klooria, rautaa ja rikkiä).

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta