Pienin murtumisnopeus

Pienin murtumisnopeus on kehänopeus, joka pyörivän hiomatuotteen on vähintään saavutettava ilman murtumista keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Se on säädelty standardeissa EN 12413, 13743 ja 13236 ja ilmoitetaan metreinä sekunnissa (m/s). Pienin murtumisnopeus lasketaan sallitusta kehänopeudesta (maksimityönopeus) ja asiaankuuluvassa EN-normissa määritetystä turvakertoimesta seuraavan kaavan mukaisesti:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = murtumisnopeus [m/s]
vzul = suurin sallittu kehänopeus (maksimityönopeus) [m/s]
S = turvakerroin

Klingspor on ”Organisation for the Safety of Abrasives” (oSa) -organisaation perustajajäsen ja pitää näin työkalujen turvallisuutta erittäin tärkeänä. Standardien mukaisten turvallisuusvaatimusten toteutumista seurataan tästä syystä tarkoin. Tähän kuuluu mm. murtolujuuden määräystenmukainen tarkastus keskipakovoimatestillä (nk. räjäytystesti), jossa tarkastettavan työkalun (esim. SMT, katkaisulaikka, hiomapyörä) nopeutta nostetaan soveltuvassa koetuspenkissä jatkuvasti nousevalla kierrosluvulla keskipakovoiman vaikutuksesta pienimpään murtumisnopeuteen saakka, ja Klingsporilla jopa hieman sen ylitse.
Jotta testattava työkalu vastaisi standardin EN 13743 vaatimuksia, se ei saa murtua tässä testissä.

Murtolujuus todistetaan pistokokeen omaisesti aina yhdelle tuotteelle tuhannesta valmistetusta SMT:stä, katkaisu-/hiomalaikasta, hiomapyörästä jne. Käyttäjä voi siis olla varma siitä, että käyttäessään Klingspor-tuotteita hän voi aina luottaa turvallisuuden olevan parasta tasoa, sovellettavien standardien ja ohjeiden mukaisesti.

Soveltuvat tuotteet

Takaisin osioon Tietoa hiomisesta