Kronenflex®-katkaisulaikat

8. Tiedot valmistajasta
9. Käytön rajoitukset
10. Turvallisuusstandardi (oSa / EN 12413)
11. Suurin sallittu kierrosluku
12. Turvallisuussymbolit
13. Tuotelinjatyyppi
14. Klingspor-merkki Kronenflex®

Laatuluokat

Kronenflex®-katkaisu- ja hiontalaikkoja on saatavana kolmessa eri teholuokassa. Kuusi värikoodausta antaa nopean yleiskatsauksen materiaaleista, joiden kanssa laikat soveltuvat käytettäviksi.

Yleiskäyttöiset tuotteet, joilla on erityisen hyvä hinta-laatusuhde.
Optimoidut tuotteet erilaisiin käyttötarkoituksiin. Erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä leikkuuteho.
Suurtehotuotteet erikoiskäyttötarkoituksiin. Pisin käyttöikä ja paras leikkuuteho kyseisellä käyttöalueella.

 

3. Metallirengas
Antaa tietoa laikan kestävyydestä säilyvyydestä (viimeinen käyttöpäivä)
4. Lasikuitu
Lasikuitua käytetään vahvistusaineena, se parantaa laikan vakautta ja näin myös turvallisuutta. Lasikuitukerrosten lukumäärä ja paksuus on mukautettu kyseessä olevaan laikkatyyppiin ja käyttötarkoitukseen. Mitä suurempi katkaisulaikan potentiaalinen sivukuormitus on (vapaalla kädellä suoritettavassa katkaisussa se on esim. suurempi kuin kiinteässä laitteessa suoritettavassa katkaisussa), sitä enemmän tai tukevampaa lasikuitua katkaisulaikassa on oltava. Ohuissa katkaisulaikoissa (0,8 mm – 1,0 mm) käytetään erityisen ohutta kuitua, jotta kuitukerrosten väliin saataisiin mahtumaan mahdollisimman paljon hiomajyviä laikan ohuesta rakenteesta huolimatta. Hiomalaikoissa on vähintään 3 kerrosta lasikuitua.

Klingspor®-katkaisu- ja hiomalaikkojen väriohjausjärjestelmä

 
Metalli, yleinen:
harmaa
 
Jaloteräs:
sininen
 
Alumiini:
hopea
 
Teräs:
musta
 
Valu:
punainen
 
Kivi/betoni:
vihreä

 

 

Turvallisuus ja varastoint

Vuosineljännes
V 01 Tammikuu–maaliskuu
V 04 Huhtikuu–kesäkuu
V 07 Heinäkuu–syyskuu
V 10 Lokakuu–joulukuu

 

Katkaisu- ja hiomalaikkojen säilyvyyteen vaikuttaa ensisijaisesti niiden kosteuspitoisuus. Katkaisu- ja hiomalaikat, jotka altistetaan tuotannon jälkeen liian korkealle kosteudelle, menettävät alkuperäisen käyttöikänsä. Jos laikkoja varastoidaan oikein, niiden käyttöikä pysyy lähes samana vuosien ajan. Turvallisuusriski katkaisu- ja hiomalaikoista tulee, jos ne altistetaan suoraan vedelle tai vesihöyrylle. Käyttäjä on velvoitettu käyttämään tuotetta oikein. Tämä koskee oikeudellisista syistä myös säilyvyysaikaa. Tästä syystä: katkaisu- ja hiomalaikkoja ei saa käyttää enää niiden säilyvyysajan kuluttua loppuun!

Turvallinen työskentely ...

... noudattamalla huolellisuutta ja tuntemalla vaarat

Vältä seuraavassa lueteltuja vaaroja katkaisu- ja hiomalaikkoja käyttäessäsi.

  • Kosketus pyörivien hiomalaikkojen kanssa
  • Hiomalaikan murtuminen
  • Hiomajätteen kerrostumat ja hiomapöly
  • Tärinä
  • Melu

... käyttämällä henkilönsuojaimia
Hiottaessa on käytettävä suojalaseja, käsineitä, kuulonsuojainta ja pölynaamaria. Vaativissa hiontatöissä on käytettävä lisäksi kasvosuojaa, nahkaesiliinaa ja turvakenkiä.

... käyttämällä koneessa suojuksia
Suojukset toimitetaan hiomakoneen mukana, eikä niihin saa tehdä muutoksia, eikä niitä saa poistaa. Kuppilaikkojen kohdalla ulkopinnan on oltava täysin suojuksen sisällä. Lisäksi kuppilaikkoja saa käyttää ainoastaan yhdessä säädettävän suojuksen kanssa laikan kulumisen tasaamiseksi sekä laikan esiin tulemisen rajoittamiseksi minimiin.

... suorittamalla silmämääräinen tarkastus ja tarkastukset ennen asennusta
Varmista, että laikan kierrosluvut vastaavat koneen kierroslukuja ja vältä suurimman sallitun kierrosluvun ylittämistä. Tarkasta katkaisu- ja hiomalaikat huolellisesti vaurioiden varalta. Jos niissä esiintyy vaurioita, kyseistä tuotetta ei saa käyttää. Katkaisu- ja hiomalaikkamme on varustettu vastaavalla turvasymbolilla.

... oikean käsittelyn avulla
Kiinnitä huomiota asianmukaiseen käsittelyyn. Kiinnitysreiän tai laikan vaurioitumista iskujen, ulkoisten voimien tai putoamisen seurauksena on vältettävä. Varmista laikkojen varma ja asianmukainen kiinnitys ja käytä soveltuvia kiinnityslaippoja. Jokaisen hiomalaikan tulee käydä vähintään 30 sekuntia työnopeudella ennen töiden aloittamista. Huomioi FEPA-turvamääräykset ja eurooppalainen standardi 12413.

Tärkeitä parametreja optimaalisten hiomatulosten saavuttamiseksi katkaisu- tai hiomalaikoilla ovat kehänopeus sekä kosketuspaine, jolla työskennellään.

Optimaalinen nopeus

Liian alhainen
Jos käytettävän koneen kierrosluku on liian alhainen, katkaisu- ja hiomalaikoilla on taipumusta ”hyppiä”, mistä on seurauksena laikkojen reunan epätasainen kuluminen. Erityisesti tilanteissa, joissa materiaalin poikkileikkaus on ohut, esim. peltiä tai metallilankaa katkaistaessa, hiomajyvät irtoavat tällöin sidoksestaan ja laikka kuluu suhteettoman nopeasti.

Optimaalinen
Klingsporin katkaisu- ja hiomalaikat ovat suurtehotuotteita ja ne on kehitetty siten, että ne saavuttavat parhaan tehonsa (poistetun materiaalin määrän ja laikan kulumisen suhteella mitattuna) alueella, joka on välittömästi niiden suurimman sallitun kehänopeuden alapuolella. Pidä tästä syystä kierrosluku jatkuvasti korkeana työskennellessäsi ja valitse tarvittaessa tehokkaampi kone.

Liian suuri
Kierrosluvun ja kehänopeuden suurimmat sallitut arvot on merkitty jokaisen laikan etikettiin. Varo oman turvallisuutesi tähden ylittämästä näitä arvoja hioessasi.

Oikea kosketuspaine

Tärkeä edellytys tyydyttävälle tulokselle katkaisuhionnassa on kosketuspaineen oikea annostelu. Usein tehty virhe on se, että kosketuspainetta vähennetään ja hioma-aikaa pidennetään laikan säästämiseksi. Jos näin tehdään, seurauksena on materiaalin ylikuumeneminen (siniseksi värjäytyminen); katkaisulaikka tukkeutuu ja ”palaa”. Tästä syystä kosketuspaine tulee aina valita niin korkeaksi, että leikkuuajasta tulee mahdollisimman lyhyt. Tämä koskee erityisesti kuumuudelle herkkiä materiaaleja, joiden poikkileikkaus on suurempi.

 

Oikea kovuus

...katkaisulaikkoja valittaessa
Oikeaa katkaisulaikkaa valittaessa voidaan soveltaa seuraavaa nyrkkisääntöä: mitä kovempaa työstettävä materiaali on, sitä pehmeämpi tulee käytettävän katkaisulaikan sidoksen olla. Syy tähän: Katkaisulaikan käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, kovettuuko työkappaleen leikkauspinta vaiko ei. Voimakkaasta lämpenemisestä on seurauksena, että laikka ”lasittuu”, jolloin sen leikkaavuus heikkenee. Tällaisessa tapauksessa kannattaa vähentää sidoksen kovuutta ja käyttää pehmeämpää laikkaa.