Liuskalaikat

Hiomajälki

Rakenteensa ansiosta hiomapyörä soveltuu erinomaisesti hienon ja viimeistellyn pinnan saavuttamiseen. Hiomapyörällä saavutettu pinnan karkeus on monta kertaa hienompi kuin tavanomaisella hiomanauhalla saavutettu – raekoon ollessa sama. Tästä syystä raekokoa valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että valitaan 2–3 raekokoa karkeampi koko kuin hiomanauhan kohdalla.

Hiomanauha raekoolla 40
lyhyt, erottuva viivarakenne, karhea pinta, vahvakontrastinen viimeistelyjälki
Hiomapyörä raekoolla 40
pitkä, jatkuva viivarakenne, minimaalisia syvennyksiä, sileä viimeistelyjälki
Pyörän ø [mm] Suositeltu kierroslukualue [min-1]
(38–42 m/s)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

Hiomakäyttäytymiseen vaikuttavat suureet

Hiomatulos riippuu useista eri prosessiparametreista. Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaisia vaikutussuureita ja niiden vaikutuksia hiomatulokseen.

    Hiomatulos
Vaikutussuure Materiaalinpoisto* Pintalaatu Käyttöikä
Leikkuunopeus suuri nousee hienompi lyhyempi
alhainen laskee karheampi pidempi
Kosketuspaine suuri nousee karheampi lyhyempi
vähäinen laskee hienompi pidempi
Hiomajyvän karkeus karkea nousee karheampi lyhyempi
hieno laskee hienompi pidempi
Hionnan apuaineet
(öljyt, rasvat)
ilman nousee karheampi lyhyempi
käytettäessä laskee hienompi pidempi

* Huomautus: olennainen materiaalin poistotehoon vaikuttava parametri on vastaavasti karkeamman (voimakkaampi materiaalinpoisto) tai hienomman (vähemmän voimakas materiaalinpoisto) hiomajyvän valinta.